Consell Escolar

El Consell Escolar (CE) és l’òrgan del Centre que és gestionat per tots els sectors de la comunitat educativa (equip directiu, mestres/professors, pares/mares, alumnes, personal d’administració i serveis, i representant de l’ajuntament).

L’AMPA hi té, com a mínim, un representant que participa en la presa de decisions i aprovació del Projecte Educatiu, reglament de règim intern, pressupostos anuals del centre, programació, anàlisi i valoració del funcionament general del centre, aprovació de sortides, formula propostes de millora…

Tots els socis podem informar-nos d’algun tema concret, resoldre dubtes, proposar temes, formular qüestions per debatre al Consell Escolar,… (Contacteu amb els representants a través del correu de l’AMPA)

Cada dos anys es celebren eleccions per renovar la meitat dels membres que el componen: directora que n’és la presidenta, cap d’estudis, representant de l’ajuntament, representant d’AMPA, representant del PAS (personal administratiu i de serveis), i representants de mestres, professors, pares, mares i alumnes.                                             (Darreres eleccions celebrades: 2016)

  • Representants de pares i mares, escollits democràticament pels socis, són:

Mireia Fuster (mare d’Infantil i Primària)
Joan Comellas (pare d’ESO)

  • Representant AMPA, escollida democràticament pels components de la Junta, és:

Eva López (mare d’Infantil i Primària)

FLETXA TORNAR

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


*