Economia: 2018-2019

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT, BENEFICIS LOTERIA i QUOTES SOCIS

PROJECTE “Empowering Oral English” = 7.500€ 

 

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT

FORMACIÓ TIC (ICE-UAB): 630€