Menjador

L’AMPA ha contractat la prestació d’aquest servei a la “Cooperativa DOBLE VIA” que s’encarregarà del control i la gestió del servei.  Podeu consultar altres informacions a:  http://doblevia.coop i http://menjasa.coop

Descarrega els menús 2017/2018

Abril 2018   

* També pots descarregar el menú específic per alumnes amb intoleràncies alimentàries:

Abril 2018 (sense ou)   

Abril 2018 (sense fruits secs)   

Abril 2018 (sense proteïna llet vaca)   

Abril 2018 (sense proteïna vaca)   

Abril 2018 (sense gluten)   

Abril 2018 (sense peix)   

Abril 2018 (sense lactosa)   

Abril 2018 (sense fructosa  

f

(Recordeu que també podeu consultar els menús al taulell d’informacions de consergeria) 

Recomanacions per als sopars 


Horari de gestió del menjador

Horari: de 9h a 9:30h

Atenció a les famílies

Persona de contacte: Estel (coordinadora)

Per a qualsevol qüestió relacionada amb el servei de menjador podeu contactar a través del telèfon 694 412 534 (trucant, whatsapp o sms) o del correu electrònic menjador.ielesvinyes@doblevia.coop  (sempre dins l’horari de 9h a 9:30h)

Avisos absències:

–       Per telèfon: de 9h a 9:30h

–       Per whatsapp, sms o correu electrònic: abans de les 9h


Servei de menjador FIX 

 • Infantil i Primària – Preu del servei  FIX 6,25 €/dia.  
 • Secundària – Preu del servei FIX6,25 €/dia.  
Es considera FIX aquell usuari que es queda sempre el mateix dia de la setmana, com  a mínim 3 dies per setmana.

Servei de menjador EVENTUAL 

 • Infantil i Primària – Preu del servei EVENTUAL: 6,80 €/dia.
 • Secundària – Preu del servei EVENTUAL: 6,80 €/dia.
S'haurà d'abonar a la coordinadora de menjador el mateix dia o el dia abans, de 9h a 9:30 (estarà situada a consergeria)

Inscripció

Per tal de formalitzar la inscripció d’usuari fix, cal que empleneu el formulari que trobareu a l’apartat “Impressos per descarregar”


NORMATIVA DEL SERVEI DE MENJADOR

 1. El servei de menjador comença el primer dia d’escola i funcionarà de dilluns a divendres en horari de 12.30 a 15.00 h. La demanda d’inscripció a aquest servei es pot fer durant tot el curs.

 2. El pagament es realitzarà a més vista per domiciliació bancària, entre els dies 1 i 5 de cada mes.

 3. Per cada rebut domiciliat retornat es cobrarà 3,50 € en concepte de gestió d’impagat, import que es sumarà al rebut a domiciliar.

 4. En cas de baixa o modificació dels dies contractats del servei, s’ha d’avisar per escrit i abans del 20 de cada mes, efectiu pel mes següent, en cas de comunicar-ho fora de termini no es retornarà l’import del rebut.

 5. Es pot fer ús del servei com a usuari fixe o esporàdic. És considerarà usuari fixe aquell que faci ús del servei habitualment encara que sigui 1 dia a la setmana i esporàdic aquell que ho fa de tant en tant. Els preu dels usuaris fixos d’1 o 2 dies a la setmana serà com a esporàdic.

 6. Si el vostre fill/a es queda a dinar esporàdicament haurà d’avisar el mateix dia a la coordinadora del servei mitjançant un correu electrònic, sms o missatge de WhatsApp al telèfon: 694-412-534, abans de les 9,30h. El preu diari pel servei esporàdic és de 6,80 € import que s’haurà de pagar el mateix dia o el dia abans.

 7. Les famílies nombrosos o monoparentals gaudiran un 10% de descompte de la quota del menjador. (Si és el vostre cas, cal que us podeu en contacte amb l’empresa de menjador directament)

 8. Els usuaris fixes del servei que no assisteixin al menjador, havent avisat per escrit (menjador.ielesvinyes@doblevia.coop) i quan sigui per motius de salut, sortides o colònies de l’escola, se’ls tornarà, exclusivament, l’import variable del menjar (2,00 €/dia), no el corresponent als altres costos fixes (personal i d’altres). El retorn es farà regularitzant el rebut al finalitzar cada trimestre.

 9. En cas d’al·lèrgia o intolerància a algun aliment cal presentar, al responsable del servei, “l’Informe Oficial de l’estat de salut” que podeu demanar en el vostre centre d’atenció primària. Tanmateix si per conviccions religioses es precisa una dieta especial haureu de lliurar una sol·licitud signada pels pares o tutors.

 10. En cas de dieta especial, cal avisar abans de les 9h a la coordinadora del servei i especificar la dieta concreta (astringent o restringent o altres).

 11. Els usuaris del servei de menjador tindran a la seva disposició, amb antelació suficient, el menú mensual del més següent, s’enviarà per mail i també estaran exposats a l’entrada de bloc de l’AMPA.

 12. Es farà un informe de seguiment setmanal per als infants de P3, un de mensual per als de P4 i P5 i un de trimestral per als alumnes de primària, que es lliurarà al final de cada trimestre juntament amb els informes escolars.

 13. A final de curs es passarà una enquesta de satisfacció, per poder valorar el funcionament del servei i considerar les propostes de millora que ens proposeu.

 14. Per a qualsevol dubte o aclariment podeu posar en contacte amb la cooperativa Doble Via: menjador.ielesvinyes@doblevia.coop 

Comissió de menjador de l’AMPA

La comissió de menjador de l’AMPA s’encarrega del seguiment del funcionament del menjador, els menús i les activitats que es fan al migdia. Aquesta comissió està formada per l’equip directiu, un representant del claustre de professors/es, un representant del sector pares/mares, la coordinadora de les monitors/es i un representant de l’empresa que gestiona aquest servei. Es reuneix sempre que es considera necessari.

Si teniu dubtes o suggeriments que volgueu transmetre a l'AMPA, podeu enviar un correu a menjador.ampa@ielesvinyes.net

 

FLETXA TORNAR