Menjador

L’AMPA ha contractat la prestació d’aquest servei a l’empresa “7itria” que s’encarregarà del control i la gestió del servei.  Podeu consultar la revista trimestral i altres informacions a:  www.7itria.cat 

Descarrega els menús 2016/2017

Abril 2017  

Maig 2017  

Juny 2017  

* També pots descarregar el menú específic, del 2n trimestre, per alumnes amb intoleràncies alimentàries:

Sense proteïna de la vaca 

Sense lactosa 

Sense gluten 

Sense fruita seca 


Horari de gestió del menjador Horari: de 9h a 9:30h

Per a qualsevol qüestió relacionada amb el servei de menjador podeu contactar a través del telèfon 605 93 13 58 o del correu electrònic menjadorvinyes@gmail.com (sempre dins l’horari de 9h a 9:30h)


Atenció a les famílies

Persones de contacte: Núria Masoliver (coordinadora) Avisos absències: –       Per telèfon: de 9h a 9:30h –       Per sms i/o correu electrònic: abans de les 9h


Servei de menjador FIX 

  • Infantil i Primària – Preu del servei  FIX 6,25 €/dia.  
  • Secundària – Preu del servei FIX6,25 €/dia.  
Es considera FIX aquell usuari que es queda sempre el mateix dia de la setmana, com  a mínim 3 dies per setmana.

Els usuaris fixos que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador hauran d’avisar a la persona encarregada de la gestió del menjador abans de les 10 h del matí i se’ls retornarà la part de l’import corresponent al dinar del dia (2,00 € en concepte d’absentisme). En cas de no avisar, no se’ls farà la devolució d’aquest import.

FAMÍLIES NOMBROSES: Us recordem que podeu gaudir d’un descompte del 10% si presenteu fotocòpia del carnet de família nombrosa (tant si teniu tots els fills matriculats al centre com si no). Aquest descompte només s’aplicarà en el Servei de Menjador fix (es considera FIX aquell usuari que es queda sempre el mateix dia de la setmana com a mínim 3 dies per setmana). Les famílies que vulguin acollir-se a aquest descompte han de fer arribar a 7iTria una fotocòpia del carnet de família nombrosa, a través de la Núria Masoliver, coordinadora del servei o enviant un correu electrònic a anabelen@7itria.cat.

Servei de menjador EVENTUAL 

  • Infantil i Primària – Preu del servei EVENTUAL: 6,80 €/dia.

Els alumnes d’Infantil cal que avisin mitjançant una nota a la “llibreta viatgera”,  abans de les 9:30.

Els alumnes de Primària cal que avisin a la coordinadora o passar per consergeria, abans de les 9:30 (També s’ha de comunicar al tutor del nen/a)

  • Secundària – Preu del servei EVENTUAL: 6,80 €/dia.

Els alumnes d’ESO cal que avisin a la coordinadora del menjador, abans de les 9:30h.

El pagament de servei eventual es farà a través de domiciliació bancària a mes vençut, o abonant l’import en efectiu a consergeria, de 9h a 9:30

                               Informació Preus i Condicions Pagament – Empresa 7iTria   


Comissió de menjador de l’AMPA

La comissió de menjador de l’AMPA s’encarrega del seguiment del funcionament del menjador, els menús i les activitats que es fan al migdia. Aquesta comissió està formada per l’equip directiu, un representant del claustre de professors/es, un representant del sector pares/mares, la coordinadora de les monitores i un representant de l’empresa que gestiona aquest servei. Es reuneix sempre que es considera necessari.


Peculiaritats

Els nens becats pagaran el preu normal fins que no arribin les llistes oficials de becats de l’escola i es puguin aplicar els nous preus i fer les regulacions dels mesos pagats.

Devolució Excursió o Colònies: es considerarà absència.

Els abonaments de les absències i les regulacions per excursions o colònies es faran efectius en el rebut del mes següent.

Els canvis de la rutina d’assistència, així com els canvis de domiciliació bancària i les baixes s’hauran de comunicar per escrit a la persona encarregada de la gestió del menjador abans del dia 5 de cada mes per tal de  poder actualitzar la informació abans de passar els rebuts del mes. En cas de no fer-ho abans d’aquesta data les regulacions es faran el mes següent.

Les absències i regulacions del mes de juny es faran en el mes de setembre del curs següent.


Si teniu dubtes o suggeriments que volgueu transmetre a l’AMPA, podeu enviar un correu a menjador.ampa@ielesvinyes.net

FLETXA TORNAR